Nauka

Supresja ozonu

Współprowadzący autor badania, profesor Mathew Evans z Wydziału Chemii na Uniwersytecie w Yorku powiedział: „Zanieczyszczenie cząsteczkami i zanieczyszczenie ozonem były postrzegane przez decydentów na całym świecie jako oddzielne kwestie, ale nasze badanie podkreśla potrzebę spojrzenia na nie razem. Przez 40 lat myśleliśmy, że ozon zależy tylko od lotnych związków organicznych i tlenków azotu, a dopiero teraz układamy elementy układanki i widzimy ten związek z zanieczyszczeniem cząsteczkami. Polityka musi być teraz dostosowana do tej nowej wiedzy.

„Zwalczanie cząstek stałych w atmosferze jest słusznie priorytetem ze względu na poważne ryzyko, jakie stanowi dla zdrowia ludzkiego. Jednak to badanie podkreśla złożone wybory, przed którymi stoją rządy w zakresie tego, jak inwestują w zarządzanie zanieczyszczeniem powietrza. Rozwiązania nie są proste i mogą istnieć ukryte powiązania między różnymi zanieczyszczeniami.”

WHO szacuje, że 4,2 mln umiera przedwcześnie każdego roku w wyniku narażenia na zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz. Kraje rozwijające się, takie jak Indie, Chiny i Afryka, należą do najbardziej dotkniętych.

W badaniu modelowym oszacowano, że znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia cząsteczkami stałymi na tych obszarach doprowadziłoby do konieczności drastycznego ograniczenia emisji NOx i VOC – nawet o 50% w celu utrzymania zanieczyszczenia ozonem w ryzach.

Współautor badania, profesor Alastair Lewis z National Centre for Atmospheric Science dodał, że „badanie to pokazuje, że może istnieć ryzyko zbyt wąskiego skupienia się tylko na jednym zanieczyszczeniu. W ostatnich latach w Chinach nastąpiła dramatyczna poprawa w zakresie zanieczyszczenia cząsteczkami, ale nacisk tylko na cząsteczki może prowadzić do niezamierzonych konsekwencji. Działania mające na celu przyspieszenie redukcji emisji NOx i VOC są obecnie niezbędne.”

Supresja ozonu powierzchniowego przez hamowany aerozolami fotochemiczny reżim ozonowy została opublikowana w Nature Geoscience.

Badanie zostało częściowo sfinansowane przez Natural Environment Research Council, program Air Pollution and Human Health (APHH)) oraz National Centre for Atmospheric Science National Capability awards.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *