Psychologia Samorozwój

Samoświadomość w psychologii

Czym jest samoświadomość w psychologii?

Samoświadomość w psychologii to „rzeczywista, prawdziwa informacja, którą ktoś posiada o sobie” (Morin & Racy, 2021, s. 373). Obejmuje ona informacje o naszym stanie emocjonalnym, cechach osobowości, relacjach, wzorcach zachowań, opiniach, przekonaniach, wartościach, potrzebach, celach, preferencjach i tożsamości społecznej (Morin & Racy, 2021).

Samowiedza wynika z procesów autorefleksyjnych i społecznych (Morin & Racy, 2021).

Jednakże, samoświadomość nie pochodzi wyłącznie z introspekcji. Według Browna (1998) istnieje pięć źródeł, które przyczyniają się do powstania rezerwuaru samowiedzy.

1. Świat fizyczny

Ta kategoria informacji ogranicza się do informacji fizycznych, takich jak wzrost, waga i kolor oczu.

2. Porównania społeczne

To źródło samowiedzy występuje podczas porównywania się z innymi. Podkategorie obejmują porównania w górę i w dół, w których porównujemy się odpowiednio z kimś lepiej i gorzej sytuowanym (Brown, 1998).

3. Oceny odzwierciedlone

To źródło samowiedzy wynika z ocen innych osób na nasz temat. Termin ten oznacza fakt, że widzimy siebie odzwierciedlonych oczami innych (Brown, 1998).

4. Introspekcja

To źródło samowiedzy pochodzi z wewnętrznej obserwacji myśli, uczuć, motywów i pragnień. Introspekcja jest przeplatana i integralnie związana z samowiedzą.

5. Samopostrzeganie

W tej kategorii samowiedzy dowiadujemy się o sobie poprzez obserwację i badanie własnego zachowania.

Schaffner (2020) zalicza do niej dwa dodatkowe źródła samowiedzy:

6. Podejścia w stylu CBT

Kolejne źródło samowiedzy emanuje z racjonalnej analizy naszych negatywnych procesów myślowych poprzez podejścia podobne do terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i obejmujące ją.

7. Techniki Mindfulness

Techniki oparte na Mindfulness pomagają nam ocenić i wzmocnić nasze umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej, budując samoświadomość (Schaffner, 2020).

Podsumowując, samoświadomość uzyskuje się poprzez połączenie świata fizycznego, społecznego i psychologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *