Medycyna

Leczenie bólu

Leczenie bólu jest jednym z największych wyzwań współczesnego systemu opieki zdrowotnej. Prawie 60% dorosłych Amerykanów zgłasza, że doświadczyło bólu w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a ból jest jednym z głównych powodów, dla których dorośli szukają opieki medycznej. Odpowiednie leczenie bólu ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia pacjentów. Nowe badanie opublikowane dziś w The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) wykazało, że lekarze przepisywali mniej leków przeciwbólowych podczas nocnych zmian niż w ciągu dnia.

Badanie zostało przeprowadzone przez multidyscyplinarny zespół pod kierownictwem profesora Shoham Choshen-Hillel z Hebrew University of Jerusalem (HU)’s School of Business Administration i Federmann Center for the Study of Rationality, dr Anat Perry z Wydziału Psychologii HU oraz dr Alex Gileles-Hillel z Hadassah Medical Center i HU.

W pierwszej części badania, 67 lekarzy otrzymało rano zadania oceny empatii i zostało poproszonych o odpowiedź na symulowane scenariusze pacjentów. Lekarze ci byli albo pod koniec 26-godzinnej zmiany, albo dopiero zaczynali swój dzień pracy. W badaniu stwierdzono, że lekarze, którzy niedawno zakończyli nocną zmianę, wykazywali mniejszą empatię dla bólu pacjenta. Na przykład, lekarze ci wykazywali zmniejszone reakcje emocjonalne na zdjęcia osób cierpiących z powodu bólu i konsekwentnie oceniali swoich pacjentów nisko na kartach oceny bólu.

W drugiej części badania, naukowcy przyjrzeli się rzeczywistym decyzjom medycznym podejmowanym przez lekarzy z oddziałów ratunkowych w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. W sumie przeanalizowali 13 482 listy wypisowe pacjentów, którzy trafili do szpitala w latach 2013-2020 z główną skargą na ból (ból głowy, ból pleców itp.). We wszystkich zestawach danych lekarze byli o 20-30% mniej skłonni do przepisania leku przeciwbólowego podczas nocnych zmian (w porównaniu do zmian dziennych) i przepisywali mniej środków przeciwbólowych niż były ogólnie zalecane przez Światową Organizację Zdrowia. „Są zmęczeni i dlatego są mniej empatyczni wobec bólu pacjentów. Kiedy przyjrzeliśmy się dokumentom wypisowym lekarzy ER, stwierdziliśmy, że przepisywali oni mniej środków przeciwbólowych” – wyjaśniła Choshen-Hillel.

Ta stronniczość pozostała znacząca nawet po dostosowaniu do zgłoszonego przez pacjentów poziomu bólu, danych demograficznych pacjenta i lekarza, rodzaju skargi i cech oddziału ratunkowego. „Naszym wnioskiem jest to, że praca na nocnej zmianie jest ważnym i wcześniej nierozpoznanym źródłem stronniczości w leczeniu bólu, prawdopodobnie wynikającym z upośledzonego postrzegania bólu. Badacze wyjaśniają, że nawet eksperci medyczni, którzy dążą do zapewnienia najlepszej opieki swoim pacjentom, są podatni na skutki nocnej zmiany” – zauważył Perry.

Patrząc w przyszłość, badacze sugerują wdrożenie bardziej ustrukturyzowanych wytycznych dotyczących zarządzania bólem w szpitalach. Inna ważna implikacja odnosi się do struktury pracy lekarzy i potrzeby poprawy ich harmonogramów pracy. „Nasze odkrycia mogą mieć wpływ na inne miejsca pracy, w których występuje praca zmianowa i empatyczne podejmowanie decyzji, w tym centra kryzysowe, osoby udzielające pierwszej pomocy i wojsko. W rzeczywistości, te wyniki powinny prawdopodobnie mieć znaczenie dla wszystkich ludzi, którzy są pozbawieni snu”, dodał Gileles-Hillel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *