Psychologia

Depresja

Podczas gdy depresja jest częstym problemem u osób, które miały udar, niektóre osoby mogą mieć objawy depresji na wiele lat przed udarem, jak wynika z badania opublikowanego w 13 lipca 2022 roku w internetowym wydaniu Neurology®, czasopisma medycznego Amerykańskiej Akademii Neurologii.

Badacze stwierdzili, że u osób, u których wystąpił udar mózgu, objawy depresji poprzedzały wystąpienie udaru i dalej pogarszały się po udarze.

Depresja należy do najbardziej palących problemów u osób, które przeszły udar i jest tak powszechna, że określa się ją mianem depresji po udarze. Ale nasze badanie wykazało, że objawy depresyjne nie tylko wyraźnie wzrastają po udarze, ale okazało się, że ludzie mieli już rozwinięte pewne objawy depresyjne, zanim jeszcze wystąpił udar.”

Maria Blöchl, PhD, główny autor badania, Uniwersytet w Münster.

W celu przeprowadzenia badania, naukowcy przyjrzeli się 10 797 dorosłym osobom w średnim wieku 65 lat, bez historii udaru na początku badania. Uczestnicy byli obserwowani przez okres do 12 lat. W tym czasie 425 osób miało udar. Zostali oni dopasowani do 4249 osób, które nie miały udaru, ale były podobne pod względem wieku, płci, rasy lub tożsamości etnicznej i innych warunków zdrowotnych.

Uczestnicy co dwa lata brali udział w ankiecie, w której pytano, czy w ciągu ostatniego tygodnia doświadczyli objawów depresji, w tym: uczucia przygnębienia, poczucia samotności, uczucia smutku, wszystko było wysiłkiem i niespokojnego snu. Im więcej objawów mieli uczestnicy, tym wyższy był ich wynik.

Naukowcy stwierdzili, że sześć lat przed udarem ludzie, którzy później mieli udar i ci, którzy nie mieli, mieli wyniki mniej więcej takie same, około 1,6 punktu. Ale na około dwa lata przed udarem, wyniki osób, które miały udar zaczęły rosnąć, średnio o 0,33 punktu. Po udarze objawy depresyjne wzrosły o dodatkowe 0,23 punktu dla tej grupy, osiągając łącznie około 2,1 punktu i pozostały na tym poziomie przez 10 lat po udarze. Z kolei wyniki osób, które nie miały udaru, pozostały mniej więcej takie same przez cały czas trwania badania.

Related Stories

Ekspansja Cardeation Capital przyniesie pionierskie produkty opieki zdrowotnej dla pacjentów z chorobami serca i udarem mózgu

Modyfikacja czynników ryzyka związanych ze stylem życia może zrównoważyć genetyczne ryzyko udaru, jak pokazuje badanie

Badanie pokazuje, jak zmiana protokołów opieki nad chorymi na udar mózgu może poprawić triage i przeżywalność pacjentów

Podczas oceny, czy osoby można uznać za klinicznie przygnębione, zdobywając trzy lub więcej punktów na skali, badacze stwierdzili, że pojawił się nieco inny wzór wyników. Przy ocenie przed udarem 29% osób, które miały mieć udar, spełniało kryteria posiadania prawdopodobnej depresji, w porównaniu z 24% osób, które nie miały udaru. Ale w momencie wystąpienia udaru 34% osób, które miały udar, spełniało kryteria prawdopodobnej depresji, w porównaniu z 24% osób, które nie miały udaru. Te liczby były mniej więcej takie same sześć lat po udarze.

„Sugeruje to, że narastające objawy depresji przed udarem są w większości przypadków zmianami subtelnymi i nie zawsze mogą być wykrywalne klinicznie. Ale nawet niewielkie nasilenie objawów depresji, zwłaszcza nastroju i objawów związanych ze zmęczeniem, może być sygnałem zbliżającego się udaru” – zauważył Blöchl.

„Depresja to nie tylko problem po udarze, ale także zjawisko sprzed udaru” – powiedział Blöchl. „Czy te zmiany przed udarem mogą być wykorzystane do przewidywania, kto będzie miał udar, jest niejasne. W przyszłych badaniach należy zbadać, dlaczego objawy depresyjne występują przed udarem. Ponadto badanie podkreśla, dlaczego lekarze muszą monitorować objawy depresji przez długi czas u osób, które miały udar.”

Ograniczeniem badania było to, że badacze nie mieli wystarczających danych na temat leczenia depresji. Możliwe więc, że niektóre osoby otrzymywały leki przeciwdepresyjne, które mogły poprawić objawy depresji po udarze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *