Psychologia

Depresja

Podczas gdy depresja jest częstym problemem u osób, które miały udar, niektóre osoby mogą mieć objawy depresji na wiele lat przed udarem, jak wynika z badania opublikowanego w 13 lipca 2022 roku w internetowym wydaniu Neurology®, czasopisma medycznego Amerykańskiej Akademii Neurologii. Badacze stwierdzili, że u osób, u których wystąpił udar mózgu, objawy depresji poprzedzały wystąpienie […]

Filozofia Psychologia

Neuronauka wolnej woli

Neuronauka wolnej woli obejmuje dwa główne obszary badań: wolicję i agencję. Dobrowolność, badanie dobrowolnych działań, jest trudne do zdefiniowania. Jeśli rozważymy ludzkie działania jako leżące wzdłuż spektrum naszego zaangażowania w inicjowanie działań, to odruchy będą na jednym końcu, a w pełni dobrowolne działania na drugim. To jak te działania są inicjowane i rola świadomości w […]

Psychologia Samorozwój

Samoświadomość w psychologii

Czym jest samoświadomość w psychologii? Samoświadomość w psychologii to „rzeczywista, prawdziwa informacja, którą ktoś posiada o sobie” (Morin & Racy, 2021, s. 373). Obejmuje ona informacje o naszym stanie emocjonalnym, cechach osobowości, relacjach, wzorcach zachowań, opiniach, przekonaniach, wartościach, potrzebach, celach, preferencjach i tożsamości społecznej (Morin & Racy, 2021). Samowiedza wynika z procesów autorefleksyjnych i społecznych […]