Filozofia

Fizykalizm

Przyjmując oparte na superweniencji ujęcie tego, co fizyczne, definicja fizykalizmu jako „wszystkie własności są fizyczne” może zostać rozwikłana do: 1) fizykalizm jest prawdziwy w możliwym świecie w wtedy i tylko wtedy, gdy każdy świat, który jest fizycznym duplikatem w, jest również duplikatem w simpliciter. Zastosowane do świata rzeczywistego (naszego świata), stwierdzenie 1 powyżej jest twierdzeniem, […]

Filozofia

Teizm

Otwarty teizm zaprzecza, że compatibilistyczna „wolność wyboru bycia sprawiedliwym bez możliwości wyboru innego” klasycznego teizmu kwalifikuje się jako prawdziwa wolność. Dla teizmu otwartego prawdziwa wolność libertariańska to wolność niekatibilistyczna. Niezależnie od czynników, człowiek ma wolność wyboru przeciwstawnych alternatyw. Mówiąc słowami otwartego teisty Williama Haskera, w odniesieniu do każdego działania zawsze „w mocy agenta jest wykonanie […]

Filozofia Psychologia

Neuronauka wolnej woli

Neuronauka wolnej woli obejmuje dwa główne obszary badań: wolicję i agencję. Dobrowolność, badanie dobrowolnych działań, jest trudne do zdefiniowania. Jeśli rozważymy ludzkie działania jako leżące wzdłuż spektrum naszego zaangażowania w inicjowanie działań, to odruchy będą na jednym końcu, a w pełni dobrowolne działania na drugim. To jak te działania są inicjowane i rola świadomości w […]

Filozofia

Wolna wola w chrześcijaństwie

Poglądy chrześcijaństwa łacińskiego na wolną wolę i łaskę są często przeciwstawiane predestynacji w protestanckim chrześcijaństwie reformowanym, zwłaszcza po kontrreformacji, ale w zrozumieniu odmiennych koncepcji wolnej woli równie ważne jest zrozumienie odmiennych koncepcji natury Boga, skupiając się na idei, że Bóg może być wszechmocny i wszechwiedzący nawet wtedy, gdy ludzie nadal korzystają z wolnej woli, ponieważ […]