Filozofia Psychologia

Neuronauka wolnej woli

Neuronauka wolnej woli obejmuje dwa główne obszary badań: wolicję i agencję. Dobrowolność, badanie dobrowolnych działań, jest trudne do zdefiniowania. Jeśli rozważymy ludzkie działania jako leżące wzdłuż spektrum naszego zaangażowania w inicjowanie działań, to odruchy będą na jednym końcu, a w pełni dobrowolne działania na drugim. To jak te działania są inicjowane i rola świadomości w […]

Filozofia

Wolna wola w chrześcijaństwie

Poglądy chrześcijaństwa łacińskiego na wolną wolę i łaskę są często przeciwstawiane predestynacji w protestanckim chrześcijaństwie reformowanym, zwłaszcza po kontrreformacji, ale w zrozumieniu odmiennych koncepcji wolnej woli równie ważne jest zrozumienie odmiennych koncepcji natury Boga, skupiając się na idei, że Bóg może być wszechmocny i wszechwiedzący nawet wtedy, gdy ludzie nadal korzystają z wolnej woli, ponieważ […]

Samorozwój

Sposoby na rozwój inteligencji emocjonalnej

5 sposobów na rozwój inteligencji emocjonalnej Rozwijanie inteligencji emocjonalnej oznacza rozwijanie zespołu wrodzonych cech, które pomagają nam w zwiększaniu naszego dobrostanu psychicznego na co dzień. Oto pięć prostych sposobów, które możemy zastosować oprócz profesjonalnego szkolenia E.I., aby optymalnie rozwinąć naszą świadomość afektywną. 1. Identyfikacja negatywnych emocji Duża część inteligencji emocjonalnej leży w zarządzaniu emocjami. Jak […]

Psychologia Samorozwój

Samoświadomość w psychologii

Czym jest samoświadomość w psychologii? Samoświadomość w psychologii to „rzeczywista, prawdziwa informacja, którą ktoś posiada o sobie” (Morin & Racy, 2021, s. 373). Obejmuje ona informacje o naszym stanie emocjonalnym, cechach osobowości, relacjach, wzorcach zachowań, opiniach, przekonaniach, wartościach, potrzebach, celach, preferencjach i tożsamości społecznej (Morin & Racy, 2021). Samowiedza wynika z procesów autorefleksyjnych i społecznych […]

Samorozwój

Samokontrola

Teoria kontroli społecznej (Hirschi, 1969) przedstawia siły społeczne, które powstrzymują kogoś od uczestnictwa w zachowaniach dewiacyjnych. Wyjaśnia ona szczegółowo, w jaki sposób nieletni może zaangażować się w zachowanie przestępcze. Dobrze jest wiedzieć, kiedy może nam brakować samokontroli. Jednak bardziej znaczące jest wiedzieć, jak budować samokontrolę, ponieważ jest ona jak mięsień. Im więcej się go ćwiczy, […]

Samorozwój

Teoria samokontroli

Co to jest Teoria samokontroli? Definicja Korzyści płynące z samokontroli są liczne i niezbędne dla udanego życia. Skuteczna samokontrola jest związana z sukcesami w nauce i zawodach, a także z dobrym samopoczuciem społecznym. Dobre zdrowie psychiczne i fizyczne, zmniejszenie przestępczości i dłuższe życie są również związane z samokontrolą. Samokontrola służy jako funkcja wykonawcza niezbędna do […]