Filozofia

Teizm

Otwarty teizm zaprzecza, że compatibilistyczna „wolność wyboru bycia sprawiedliwym bez możliwości wyboru innego” klasycznego teizmu kwalifikuje się jako prawdziwa wolność. Dla teizmu otwartego prawdziwa wolność libertariańska to wolność niekatibilistyczna. Niezależnie od czynników, człowiek ma wolność wyboru przeciwstawnych alternatyw. Mówiąc słowami otwartego teisty Williama Haskera, w odniesieniu do każdego działania zawsze „w mocy agenta jest wykonanie […]