Psychologia

Depresja

Podczas gdy depresja jest częstym problemem u osób, które miały udar, niektóre osoby mogą mieć objawy depresji na wiele lat przed udarem, jak wynika z badania opublikowanego w 13 lipca 2022 roku w internetowym wydaniu Neurology®, czasopisma medycznego Amerykańskiej Akademii Neurologii. Badacze stwierdzili, że u osób, u których wystąpił udar mózgu, objawy depresji poprzedzały wystąpienie […]

Nauka

Supresja ozonu

Współprowadzący autor badania, profesor Mathew Evans z Wydziału Chemii na Uniwersytecie w Yorku powiedział: „Zanieczyszczenie cząsteczkami i zanieczyszczenie ozonem były postrzegane przez decydentów na całym świecie jako oddzielne kwestie, ale nasze badanie podkreśla potrzebę spojrzenia na nie razem. Przez 40 lat myśleliśmy, że ozon zależy tylko od lotnych związków organicznych i tlenków azotu, a dopiero […]