Filozofia

Wolna wola w chrześcijaństwie

Poglądy chrześcijaństwa łacińskiego na wolną wolę i łaskę są często przeciwstawiane predestynacji w protestanckim chrześcijaństwie reformowanym, zwłaszcza po kontrreformacji, ale w zrozumieniu odmiennych koncepcji wolnej woli równie ważne jest zrozumienie odmiennych koncepcji natury Boga, skupiając się na idei, że Bóg może być wszechmocny i wszechwiedzący nawet wtedy, gdy ludzie nadal korzystają z wolnej woli, ponieważ […]

Samorozwój

Sposoby na rozwój inteligencji emocjonalnej

5 sposobów na rozwój inteligencji emocjonalnej Rozwijanie inteligencji emocjonalnej oznacza rozwijanie zespołu wrodzonych cech, które pomagają nam w zwiększaniu naszego dobrostanu psychicznego na co dzień. Oto pięć prostych sposobów, które możemy zastosować oprócz profesjonalnego szkolenia E.I., aby optymalnie rozwinąć naszą świadomość afektywną. 1. Identyfikacja negatywnych emocji Duża część inteligencji emocjonalnej leży w zarządzaniu emocjami. Jak […]

Psychologia Samorozwój

Samoświadomość w psychologii

Czym jest samoświadomość w psychologii? Samoświadomość w psychologii to „rzeczywista, prawdziwa informacja, którą ktoś posiada o sobie” (Morin & Racy, 2021, s. 373). Obejmuje ona informacje o naszym stanie emocjonalnym, cechach osobowości, relacjach, wzorcach zachowań, opiniach, przekonaniach, wartościach, potrzebach, celach, preferencjach i tożsamości społecznej (Morin & Racy, 2021). Samowiedza wynika z procesów autorefleksyjnych i społecznych […]